Охорона ПЦК в Україні: літературний твір чи винахід?

Після вступу України у СОТ у 2008 р. Україна зобов’язалася застосовувати стандарти охорони інтелектуальної власності передбачені Угодою ТРІПС. Остання, хоча й передбачає охорону комп’ютерних програм за режимом охорони літературних творів, однак не забороняє використання і режиму патентування[1] (ст.27 ТРІПС). Втім, на практиці патентування програм як таке в Україні відсутнє, хоча й існує «теоретична» можливість використовувати критерії патентування «корисних моделей» та «винаходів»,[2] які є некоректними по відношенню до комп’ютерних програм. Органом який займається реєстрацією авторських прав та патентів в Україні є Державна служба інтелектуальної власності яка серед іншого відповідає за «проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об’єкти права інтелектуальної власності».

Режими охорони передбачені міжнародними угодами

Правова охорона комп’ютерних програм можлива за двома різними правовими режимами – режимом, що застосовується до літературних творів і режимом, що застосовується до патентів (ст. 27 ТРІПС). У першому випадку програма ідентифікується за текстом коду (див. Бернська конвенція), у іншому, за ознаками які застосовуються для винаходів, що пропонуються для патентування (тобто потрібно довести «іноваційність», «оригінальність» та «неочевидність», а також можливість вирішення існуючої технічної проблеми і комерційну придатність).

Складові пропрієтарного цифрового контенту: програма та пропрієтарне ПО

Пропрієтарний цифровий контент складається з сукупності пропрієтарних (тобто оплатних) об’єктів прав інтелектуальної власності які можуть бути представлені у цифровому вигляді. Одним з видів пропрієтарного цифрового контенту (“ПЦК”) є пропрієтарне програмне забезпечення, підвидом якого є “комп’ютерні програми”.

Компютерні програми є складовими програмного забезпечення.

Відмінності правового регулювання програмного забезпечення від пропрієтарного цифрового контенту дивись тут.

 

Сторінку створено 07.04.2013.

 


[1] Чибісов Д. М. “Міжнародно-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в рамках Світової організації торгівлі” сс.611-614 // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 21-22 жовтня 2011 року);—Одеса: Фенікс, 2011. — 714 с.

[2] З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про охорону прав на винаходи і корисні моделі http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/print1092684383699237

© Д.М. Чибісов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *