Договор на разработку компьютерной программы

ДОГОВІР ЩОДО РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ   1.2. Наступні документи є невід’ємною частиною цього Договору:   Додаток 1: Специфікації та вимоги; Додаток 2: Винагорода Виконавця (ціна роботи) та умови оплати.   Стаття 2. Терміни 2.1. Комп’ютерна програма – набір інструкцій …………………..   2.2. Комп’ютерна програма …………………………….   2.3.  Розробка комп’ютерної програми……………………………………………………….   2.5. База даних (компіляція [...]

Типовый договор на разработку web сайта

ДОГОВІР підряду на розробку та обслуговування сайту   м.______________ ______________р.   _____________________________________, в особі ____________________________________, що діє на підставі ____________________, іменований надалі «Підрядник», з одного боку, і _____________________________________, в особі ____________________________________, що діє на підставі ____________________, іменований надалі «Замовник», з іншого боку, а разом надалі іменовані «Сторони», уклали договір про наступне:   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ [...]