Уніфікований (Єдиний або Об’єднаний) патентний суд

УНІФІКОВАНИЙ ПАТЕНТНИЙ СУД ЄС (УПС) Уніфікований (Єдиний або Об’єднаний) патентний суд (УПС, ЄПС або ОПС) – є новим міжнародним механізмом уніфікації правил охорони об’єктів ІВ (інтелектуальної власності) для держав-членів ЄС. Особливої уваги суд приділятиме питанням охорони комп’ютерних програм (та іншого пропрієтарного цифрового контенту) та винаходам у галузі біотехнологій. Суд розглядатиме справи, що стосуються порушення і [...]

Правова охорона пропрієтарного цифрового контенту

Пропрієтарний цифровий контент складається з сукупності пропрієтарних (тобто оплатних) об’єктів прав інтелектуальної власності які можуть бути представлені у цифровому вигляді. Одним з видів пропрієтарного цифрового контенту (“ПЦК”) є пропрієтарне програмне забезпечення, підвидом якого є “комп’ютерні програми” Правова охорона комп’ютерних програм можлива за двома різними правовими режимами – режимом, що застосовується до літературних творів і режимом, [...]